week9

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
9
21-25
 ธ.ค.
58
จันทร์
-    กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-  เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ รอบตัว
-  สามารถประดิษฐ์สร้างสรรค์ชิ้นงานให้เพิ่มคุณค่า
-  เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
-  มีจิตใหญ่
ยางมัดผมไหมพรม
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  
ขั้นกิจกรรม :
-   ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับมูลนิธิเด็กเมืองกาญจนบุรีให้นักเรียนฟัง ทั้งความเป็นอยู่ และทำไมถึงมาอยู่ที่นี่
-   ครูอธิบายสิ่งที่จะทำให้เด็กๆ เหล่านั้น (ยางมัดผมไหมพรม) เพื่ออยากจะให้เด็กๆ ที่นั้นมียางมัดผมสวยๆ และให้รู้ว่ายังมีเพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้องที่ยังไม่ทอดทิ้งพวกเขา
-   ครูแจกอุปกรณ์ (ถุงยางรัดผมและไหมพรม) โดยนักเรียนหยิบอุปกรณ์ในถุง คนละ 1 ชุด วางไว้ด้านหน้าตนเองจนครบทั้งวงกลม และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   ครูอธิบายการการถักยางมัดผมไหมพรม และนักเรียนทดลองทำพร้อมๆ กันก่อน จากนั้นนักเรียนลงมือปฏิบัติของตนเอง โดยกำหนดเวลาให้ 5-10 นาที                           
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองอรพรหรืออธิษฐานให้กับเด็กๆ ที่มูลนิธิ
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-       ยางรัดผม
-       ไหมพรม
อังคาร
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง เชื่อมโยงเห็นความสำคัญของการสื่อสาร และสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สื่อสารให้เข้าใจ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  ( กำหนดลมหายใจ, กระต่ายกับก่อหญ้า)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนจัดกลุ่ม โดยการนับ 1-5 และคนที่ได้เลขเดียวกัน อยู่กลุ่มเดียวกัน
- ครูให้กระดาษ ปากกา คนที่อยู่ท้ายสุด และให้คนหน้าสุดมาดูคำ เพื่อกระซิบคนในกลุ่ม 2-3 คำ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเล่นเกมนี้ คิดอย่างไร
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ภาพสำหรับใบคำ
กระดาษ
ปากกา
พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
- สมาธิ
-  ผ่อนคลาย
โยคะ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียน ขอบคุณร่างกายของเราโดยการนวดสัมผัส ส่วนแขน ขา ทั้งสองข้าง
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูพูดเชื่อมโยงกับกิจกรรม ในเช้าทุวันฤดูหนาวเพราะอาทิตย์ทอแสงช้ากว่าทุกฤดู แต่เราก็ดีใจที่พระอาทิตย์ขึ้น เราจะขอคุณพระอาทิตย์ (ท่าไหว้พระอาทิตย์) และเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออก (ท่าต้นไม้ เก้าอี้ กงล้อ เต่า หงส์ จระเข้ งูใหญ่ ธนู ปลาดาว  ท่านั่ง ท่าปลาดาว ท่ายืนด้วยไหล ท่าคันไถ)
-    นักเรียนนอนปลาดาว พักผ่านร่างกาย 2-3 นาที
-          ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
- มีจิตใหญ่ นอบน้อม
- มีสติ,อยู่กับตัวเอง

ดนตรีเพลงกรรณิการ์
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนแตะสัมผัสร่างกาย 10 จุด (เช่น หัว  หู ไหล แขน ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูร้องเพลงให้นักเรียนฟัง “กรรณิการ์” พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากเนื้อเพลงนักเรียนรู้อะไรบ้าง มีใคร ทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้าง?
- ครูและนักเรียนร้องเพลงพร้อมกัน
- ครูและนักเรียนร้องเพลงที่นักเรียนชอบ “เชือกวิเศษ”
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เนื้อเพลง
กีต้าร์
ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- สามารถสร้างกล่องของขวัญง่าย ๆ ได้
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่
เล่าเรื่องของเด็กชาย
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนกำหนดลมหายใจ 3 นาที
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่ง ที่เกิดมาในครอบครัวที่มีทุกอย่างพร้อม พ่อแม่ดูแลดีทุกอย่าง จนวันที่ฐานะทางครอบครัวเปลี่ยนไป และเขาต้องทำอะไรเองทุกอย่าง และในวันคริสต์มาสเขาอยากได้ของขวัญ....
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากในเรื่องมีใครบ้าง มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร?”
-   ครูแนะนำอุปกรณ์ และอธิบายสิ่งที่นักเรียนต้องทำ (ติดกาวกับกระดาษ) ขณะรับขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กระดาษสี
ดินสอสี
ลวดกำมะหยี่
หมุดปักกระดาน


วันอังคาร
ขั้นเตรียม

 
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ

วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบวันศุกร์
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ

ขอบคุณความตั้งใจของทุกคนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น