week5

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
5
23-27
พ.ย.
58
จันทร์
-    กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-  เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ใบไม้ดอกไม้ แมลง ธรรมชาติ คน
-  เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
มาลัยใบแก้ว
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า นับท่าละ 10 ครั้ง ( แตะนิ้วโป้งและนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งและนิ้วชี้, ชูสองนิ้ว นิ้วชี้และนิ้วกลางกับนิ้วกลางและนิ้วนาง)
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูให้นักเรียนสังเกตใบเกต พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
“ นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
“ นักเรียนเห็นใบแก้วแล้วนึกถึงอะไรบ้าง เพราะเหตุใด?” ครูให้นักเรียนสังเกต มาลัยดอกปีบ (ถักเปีย) พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร เคยเจอดอกไม้ชนิดนี้ที่ไหนบ้าง และคิดว่าดอกปีบมีประโยชน์อะไรบ้าง?”
-       ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน (ใบแก้ว เข็ม) โดยให้นักเรียนหยิบคนละ 2 ก้าน วางไว้ด้านหน้าจนครบทั้งวงกลม และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   นักเรียนลงมือร้อยมาลัยใบแก้ว
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองพร้อมบอกว่าอยากมอบให้ใคร เพราะอะไรจึงอยากให้คนนั้น
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-       ใบแก้ว
-       เข็ม
อังคาร
-    เสริมสร้างทักษะการคิดวางแผนและแก้ปัญหารวมไปถึงการฝึกสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตรงหน้า
-    กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-  เห็นความเชื่อมโยงภาษาอังกฤษกับสิ่งรอบๆ ตัว

อักษรภาษาอังกฤษแปลงกาย
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  (แยกประสาทสัมผัสมือทั้งสองข้าง วงกลมและขึ้นลง)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำบัตรคำที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษให้นักเรียนดูและสังเกต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง/รู้สึกอย่างไรบ้าง?
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z) นักเรียนจะคิดและเชื่อมโยงถึงอะไรได้บ้าง?
ครูแจกกระดาษตัวอักษรภาษาอังกฤษคนละ 1 แผ่น และดินสอสีคนละ 1 แท่ง ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน
- นักเรียนลงมือแต่งเติมตัวอักษรภาษาอังกฤษ          
ครูและนักเรียนร่วมกันถ่ายทอดผลงานของตัวเองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน (5 นาที)
- นักเรียนส่งตะกร้าเก็บชิ้นงานของเพื่อน ขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม           
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมชิ้นงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-    กระดาษเขียนอักษรภาษาอังกฤษ
-    ดินสอสี
พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
- สมาธิ
-  ผ่อนคลาย
โยคะ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียน ขอบคุณร่างกายของเราโดยการนวดสัมผัส ส่วนแขน ขา ทั้งสองข้าง
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูพูดเชื่อมโยงกับกิจกรรม ในเช้าทุวันฤดูหนาวเพราะอาทิตย์ทอแสงช้ากว่าทุกฤดู แต่เราก็ดีใจที่พระอาทิตย์ขึ้น เราจะขอคุณพระอาทิตย์ (ท่าไหว้พระอาทิตย์) และเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออก (ท่าต้นไม้ เก้าอี้ กงล้อ เต่า หงส์ จระเข้ งูใหญ่ ธนู ปลาดาว  ท่านั่ง ท่าปลาดาว ท่ายืนด้วยไหล ท่าคันไถ)
-    นักเรียนนอนปลาดาว พักผ่านร่างกาย 2-3 นาที
-          ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
- เสริมสร้างสรรค์ทักษะการคิดจินตนาการด้านศิลปะที่สร้างสรรค์
- มีสติ,อยู่กับตัวเอง


มุมความหมาย
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนแตะสัมผัสร่างกาย 10 จุด (เช่น หัว  หู ไหล แขน ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่ชอบในภายในโรงเรียน เช่น ครูชอบยืนอยู่ตรงหน้าเสาธงจากนั้นก็มองท้องฟ้าจากที่ตรงนั้น แล้วชอบเกิดความคิดและคำถาม ครูถามตัวเองว่าวันนี้ท้องฟ้าเป็นอย่างไรและตัวเราตอนนี้เป็นยังไงบ้าง สดใสเหมือนท้องฟ้าหรือไม่ และบางทีเห็นนกบินผ่านก็เกิดคำถามว่านกเหล่านี้จะไปที่ไหน ตัวเราจะทำอะไรต่อไปดีเพื่อตนเองและคนอื่น
-    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “สถานที่ใดบ้างในโรงเรียนที่นักเรียนมีความรู้สึกผูกพันมากเป็นพิเศษหรือมีความหมายต่อตนเองบ้าง?” นักเรียนใคร่ครวญถึงความรู้สึกที่มีต่อสถานที่นั้น?”
-    ครูแจกกระดาษ a4 แผ่นเล็ก คนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนร่วมกันถ่ายทอดความรู้ผ่านรูปวาดหรือข้อความ ขณะรับ-ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม คนที่ให้บริการไว้ขอบคุณเช่นกันที่เพื่อนให้เราได้บริการ จนครบวงกลม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน ( 5 นาที)
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-    กระดาษที่มีเศษไม้จากการเหลาดินสอสี
-    ดินสอสี
ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่
เล่าเรื่องจากลูกของพ่อ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
-  Brain Gym  (เคาะสมอง, มือซ้ายเคาะหัว มือขวาลูบท้อง)
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูเล่าเรื่องราวของเด็กชายที่ขาดแม่ เขาคิดถึงมือ และพยายามทำหลายๆ อย่างให้พ่อ แต่พ่อไม่เข้าใจ จนเมื่อเขาโตพ่อรู้ว่าลูกของตนเองเป็นคนดี
-    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนเป็นเด็กชายจะทำอย่างไร?”
-    ครูส่งแจกันใบพลูด่าง พร้อมให้นักเรียนขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และบอกเล่าสิ่งที่ท่านทำให้เรา ขณะรับ-ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
แจกันใบพลูด่าง
วันจันทร์
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
    


ขั้นสรุปวันอังคาร
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ

วันพุธ
พี่ๆ ปรนนิบัติสถานที่ (สนามฟุตบอล)

วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ

วันศุกร์
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น