week6

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
6
30 พ.ย.-
4 ธ.ค.
58
จันทร์
-    กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-  เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ดอกไม้ แมลง ธรรมชาติ คน
-  สามารถประดิษฐ์งานสานลายตะขาบจากใบเตยได้
-  เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
สานใบเตย
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ฺBrain Gym  (แตะสลับจมูกและหูหน้าหลัง)
ขั้นกิจกรรม :
-   ครูให้นักเรียนสังเกตใบไม้สองชนิด (ใบเตย) พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
“นักเรียนคิดว่าใบไม้แล้วนึกถึงอะไรบ้าง?”
“ใบไม้ใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง?”
-   ครูแจกใบเตยที่ตัดแล้ว คนละ 1 ชิ้น วางไว้ด้านหน้าตนเองจนครบทั้งวงกลม และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   ครูอธิบายการสานใบเตยเป็นลาย “ตะขาบ” โดยทำพร้อมๆ กันก่อนจากนั้นนักเรียนลงมือปฏิบัติของตนเอง โดยกำหนดเวลาให้ 5 นาที                           
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองพร้อมบอกว่า สานลายตะขาบสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-       ใบเตย
-       ตะกร้า
อังคาร
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง เชื่อมโยงเห็นและเชื่อมโยงเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ การลอยและจมของสิ่งต่างรอบตัวเรา
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
อักษรภาษาอังกฤษแปลงกาย
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  (แยกประสาทสัมผัสมือทั้งสองข้าง วงกลมและขึ้นลง)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำบัตรคำที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษให้นักเรียนดูและสังเกต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง/รู้สึกอย่างไรบ้าง?
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z) นักเรียนจะคิดและเชื่อมโยงถึงอะไรได้บ้าง?
ครูแจกกระดาษตัวอักษรภาษาอังกฤษคนละ 1 แผ่น และดินสอสีคนละ 1 แท่ง ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน
- นักเรียนลงมือแต่งเติมตัวอักษรภาษาอังกฤษ          
ครูและนักเรียนร่วมกันถ่ายทอดผลงานของตัวเองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน (5 นาที)
- นักเรียนส่งตะกร้าเก็บชิ้นงานของเพื่อน ขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม           
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมชิ้นงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-  บัตรอักษรภาษาอังกฤษ
-  ดินสอสี
พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
- สมาธิ
-  ผ่อนคลาย
โยคะ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียน ขอบคุณร่างกายของเราโดยการนวดสัมผัส ส่วนแขน ขา ทั้งสองข้าง
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูพูดเชื่อมโยงกับกิจกรรม ในเช้าทุวันฤดูหนาวเพราะอาทิตย์ทอแสงช้ากว่าทุกฤดู แต่เราก็ดีใจที่พระอาทิตย์ขึ้น เราจะขอคุณพระอาทิตย์ (ท่าไหว้พระอาทิตย์) และเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออก (ท่าต้นไม้ เก้าอี้ กงล้อ เต่า หงส์ จระเข้ งูใหญ่ ธนู ปลาดาว  ท่านั่ง ท่าปลาดาว ท่ายืนด้วยไหล ท่าคันไถ)
-    นักเรียนนอนปลาดาว พักผ่านร่างกาย 2-3 นาที
-          ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
- ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
- มีจินตนาการทีสร้างสรรค์
- มีสติ,อยู่กับตัวเอง

มุมความหมาย
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนแตะสัมผัสร่างกาย 10 จุด (เช่น หัว  หู ไหล แขน ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่ชอบในภายในโรงเรียน เช่น ครูชอบยืนอยู่ตรงหน้าเสาธงจากนั้นก็มองท้องฟ้าจากที่ตรงนั้น แล้วชอบเกิดความคิดและคำถาม ครูถามตัวเองว่าวันนี้ท้องฟ้าเป็นอย่างไรและตัวเราตอนนี้เป็นยังไงบ้าง สดใสเหมือนท้องฟ้าหรือไม่ และบางทีเห็นนกบินผ่านก็เกิดคำถามว่านกเหล่านี้จะไปที่ไหน ตัวเราจะทำอะไรต่อไปดีเพื่อตนเองและคนอื่น
-    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “สถานที่ใดบ้างในโรงเรียนที่นักเรียนมีความรู้สึกผูกพันมากเป็นพิเศษหรือมีความหมายต่อตนเองบ้าง?” นักเรียนใคร่ครวญถึงความรู้สึกที่มีต่อสถานที่นั้น?”
-    ครูแจกกระดาษ a4 แผ่นเล็ก คนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนร่วมกันถ่ายทอดความรู้ผ่านรูปวาดหรือข้อความ ขณะรับ-ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม คนที่ให้บริการไว้ขอบคุณเช่นกันที่เพื่อนให้เราได้บริการ จนครบวงกลม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน ( 5 นาที)
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-  กระดาษ
-  ดินสอสี
ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่
เล่าเรื่องความประทับใจกับพ่อ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนร้องเพลง Family fingers พร้อมแสดงท่าทาง
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าเรื่องราวความประทับใจกับพ่อให้นักเรียนฟัง
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนมีความประทับใจอะไรบ้างกับคุณพ่อ และ นักเรียนมีความประทับใจเรื่องใดบ้างกับคุณแม่?”
-   นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง
-   ครูนำอุปกระดาษสีขาวและชมพูสำสำหรับทำการ์ดวันพ่อให้นักเรียนสังเกต พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นสีขาว/สีชมพูแล้วนึกถึงอะไรบ้าง
-   ครูแจกกระดาษสำหรบทำการ์ดวันพ่อ ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น กรรไกร คนละ 1 อัน ขณะรับ-ส่งอุปกรณ์ ขณะส่งให้เพื่อน คนรับไว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม คนส่งให้ไว้รับด้วยความนอบน้อมเช่นกัน
-   ครูและนักเรียนทำการ์ดวันพ่อพร้อมกัน โดยครูอธิบายทีละขั้น
-   นักเรียนแสดงผลงานของตนเอง
-   ตัวแทนนักเรียนเก็บชิ้นงานและอุปกรณ์ ขณะส่งให้เพื่อน คนรับไว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม คนส่งให้ไว้รับด้วยความนอบน้อมเช่นกัน                                     
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชม และความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กระดาษสี
กรรไกร


วันจันทร์
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ

วันอังคาร
ขั้นเตรียม


วันพุธ
ละครวันพ่อจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์


วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ


วันศุกร์
ขั้นเตรียม   ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น