Week4Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
4
16-20
พ.ย.
58
จันทร์
-   กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ดอกไม้ แมลง ธรรมชาติ คน
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
มาลัยดอกปีบ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า นับท่าละ 10 ครั้ง ( แตะนิ้วโป้งและนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งและนิ้วชี้, ชูสองนิ้ว นิ้วชี้และนิ้วกลางกับนิ้วกลางและนิ้วนาง)
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่านิทานเกี่ยวกับดอกไม้ในสวนให้นักเรียนฟัง ดอกไม้ในสวน ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ ดอกดาวเรือง ดอกปีบ ดอกไม้ในสวนต่างบานรับนักท่องเทียว ทุกวันมีคนมาถ่ายรูปกับดอกไม้ ยกเว้นดอกปีบไม่มีคนมาถ่าย ดอกปีบน้อยใจ จึงวางแผนกับแมลงให้ไปวางไข่ที่ดอกไม้อื่น เมื่องกลายเป็นหนอนดอกไม้เหล่านั้นถูกกันกินจนหมด และก็ไม่มีใครมาเที่ยวอีกเลย
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ไม่มีคนมาเที่ยวอีกเลย?”
-   ครูให้นักเรียนสังเกต มาลัยดอกปีบ (ถักเปีย) พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร เคยเจอดอกไม้ชนิดนี้ที่ไหนบ้าง และคิดว่าดอกปีบมีประโยชน์อะไรบ้าง?”
-   ครูแจกดอกปีบ โดยให้นักเรียนหยิบคนละ 1 กำมือของตนเองและยางรัดของ วางไว้ด้านหน้าจนครบทั้งวงกลม และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   ครูให้โจทย์นักเรียนช่วยถักดอกปีบรวมกันให้เป็นพวงมาลัย โดยกำหนดเวลาให้ 5 นาที                           
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองพร้อมขอบคุณดอกไม้ที่บนโลกนี้ที่ให้ความหอมและประโยชน์อื่นๆ กับเรา
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-      ดอกปีบ
-      หนังยางรัดของ
-      ตะกร้า
อังคาร
เสริมสร้างทักษะการคิดวางแผนและแก้ปัญหารวมไปถึงการฝึกสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตรงหน้า

เมล็ดลูกยาง
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  (กรรไกรไข่ผ้าไหม, แยกประสาทสัมผัสมือทั้งสองข้าง วงกลมและขึ้นลง)
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูนำเมล็ดยางมาให้นักเรียนดูและสังเกต
-    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง/ รู้สึกอย่างไร/ จะสามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง?
-    ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-    ครูแจกเมล็ดลูกยางให้นักเรียนคนละ 10 เมล็ด เป็นวงกลม โดยขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม           
-    ครูให้โจทย์ “นักเรียนจะใช้วิธีอะไรเพื่อที่จะทำให้เมล็ดยางสามารถต่อกันให้สูงได้
-    ครูและนักเรียนลงมือต่อเมล็ดลูกยางให้สูงที่สุด
-    ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน ในระหว่างที่ลงมือปฏิบัติเกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีแก้ไขอย่างไร?
- นักเรียนส่งเก็บลูกยางเป็นวงกลม โดยที่ขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม           
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เมล็ดลูกยาง

พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
- สมาธิ
-  ผ่อนคลาย
โยคะ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียน ขอบคุณร่างกายของเราโดยการนวดสัมผัส ส่วนแขน ขา ทั้งสองข้าง
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูพูดเชื่อมโยงกับกิจกรรม ในเช้าทุวันฤดูหนาวเพราะอาทิตย์ทอแสงช้ากว่าทุกฤดู แต่เราก็ดีใจที่พระอาทิตย์ขึ้น เราจะขอคุณพระอาทิตย์ (ท่าไหว้พระอาทิตย์) และเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออก (ท่าต้นไม้ เก้าอี้ กงล้อ เต่า หงส์ จระเข้ งูใหญ่ ธนู ปลาดาว  ท่านั่ง ท่าปลาดาว ท่ายืนด้วยไหล ท่าคันไถ)
-    นักเรียนนอนปลาดาว พักผ่านร่างกาย 2-3 นาที
-          ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
- เสริมสร้างสรรค์ทักษะการคิดจินตนาการด้านศิลปะที่สร้างสรรค์
- มีสติ,อยู่กับตัวเอง


เศษสีสัน
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนแตะสัมผัสร่างกาย 10 จุด (เช่น หัว  หู ไหล แขน ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูนำเศษดินสอสีมาติดกับกระดาษ a4 มาให้นักเรียนสังเกต
-   ครูกระตุ้นคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง/รู้สึกอย่างไรบ้าง?”
-   ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น           
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสร้างสรรค์หรือเติมแต่งอย่างไรให้เศษดินสอสีมีเรื่องราวอย่างความหมายและสร้างสรรค์?
-   ครูแจกกระดาษที่มีเศษไม้จากการเหลาดินสอสีคนละ 1 แผ่น และดินสอสีคนละ1 แท่ง  โดยที่ขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม           
-   นักเรียนสร้างสรรค์เรื่องราวตามจินตนาการ
-   ครูและนักเรียนร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวจากผลงานของตนเองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-   กระดาษที่มีเศษไม้จากการเหลาดินสอสี
-   ดินสอสี
ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่
เล่าเรื่องจากนิทานดีแต่สอนคนอื่น
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูนำนักเรียนร้องเพลงแมงมุมพร้อมท่าทางประกอบ
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าเรื่องราว “ดีแต่สอนคนอื่น” กาลครั้งหนึ่งมีนางนกตัวหนึ่ง ได้ออกไปหาอาหารมากิน นางไปเจอรอยเกวียนขนข้าว ซึ่งตามรอยเกวียนนั้นมีเมล็ดข้างหล่นอยู่เป็นทาง นางกินจนอิ่มและนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆ เล่าให้เพื่อนๆ ฟัง พร้อมกับแนะนำว่าอย่ากินจนหลงลืมว่าเป็นทางเกวียนถูกเกวียนทับตาย แต่สุดท้ายนางตายเพราะถูกเกวียนทับ....ให้นักเรียนฟัง
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่า เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง/ นางนกตัวนี้เป็นอย่างไรบ้าง/ ได้ข้อคิดจากเรื่องนี้อย่างไรบ้าง?”
-   นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมความคิดเห็นและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ภาพจากนิทาน


วันจันทร์
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม

ขั้นจบวันอังคาร
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


วันพุธ

พี่ ๆ ไม่ได้ทำกิจกรรมโยคะ แต่ได้ปรนนิบัติสถานที่ในโรงเรียน และ ปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมวันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรมขั้นจบ
วันศุกร์

มีกิจกรรมละคร จากกลุ่มศานติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น