Week1

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
26-30
ต.ค.
58
จันทร์
-  มีสติจดจ่อ
-  การสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียนสร้างสรรค์ และวาดภาพ
-  เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
เรื่องเล่าปิดเทอม
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง (ขนมจีบกับถาดรูปตัวโอ กระต่ายกับกระบือ
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าเรื่องราวความประทับใจในช่วงปิดเทอมเกี่ยวกับการไปเที่ยวเขากระโดง และนำก้อนหินมาให้นักเรียนสังเกต
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นก้อนหินเป็นอย่างไร คิดว่าทำไมก้อนหินจึงมีลักษณะเช่นนี้ และในช่วงปิดเทอมผ่านมานักเรียนมีความประทับใจอะไรบ้าง?”
-   ครูแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้ กระดาษและดินสอ ครูแจกอุปกรณ์ โดยนักเรียนจะหยิบกระดาษคนละ 1 แผ่น ดินสอคนละ 1 แท่ง วางไว้ด้านหน้าตนเอง และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   ครูให้นักเรียนเขียนหรือวาดภาพความประทับใจในช่วงปิดเทอม โดยกำหนดเวลาให้ 5 นาที                           
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชมพร้อมเล่าความประทับใจสั้นๆ จากชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-     เพลงบรรเลง
-     ก้อนหินภูเขาไฟกระโดง
-     กระดาษ
-     ดินสอสี
อังคาร
-    กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและ กระตุ้นให้เกิดทักษะด้านคณิตศาสตร์ จากรูปร่างเปลี่ยนเป็นรูปทรง
- ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็น

สามมิติสร้างได้
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 2 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง (แตะสลับหูจมูกด้านหน้า,แตะสลับหูจมูกด้านหลัง)
ขั้นกิจกรรม:
-  ครูโชว์รูปร่าง (รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและวงกลม) ให้นักเรียนสังเกต พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร เคยเห็นอะไรบ้างที่มีรูปร่างแบบนี้?”
-   ครูแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้ กระดาษและดินสอ ครูแจกอุปกรณ์ โดยนักเรียนจะหยิบกระดาษคนละ 1 แผ่น ดินสอคนละ 1 แท่ง วางไว้ด้านหน้าตนเอง และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
-   ครูอธิบายกิจกรรม นักเรียนวาดภาพสิ่งของที่มีรูปทรงเหมือนกับรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและวงกลม โดยเลือกคนละ 1 รูปร่าง
-   นักเรียนลงมือวาดภาพรูปสิ่งของที่มีรูปทรงดังกล่าว
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชมพร้อมบอกเล่าสิ่งที่ตนเองสื่อออกมา
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-  รูปสามเหลี่ยม
-  สี่เหลี่ยม
-  วงกลม
-  ดินสอ กระดาษ
พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
- สมาธิ
-  ผ่อนคลาย
โยคะ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียน ขอบคุณร่างกายของเราโดยการนวดสัมผัส ส่วนแขน ขา ทั้งสองข้าง
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูพูดเชื่อมโยงกับกิจกรรม ในเช้าทุวันฤดูหนาวเพราะอาทิตย์ทอแสงช้ากว่าทุกฤดู แต่เราก็ดีใจที่พระอาทิตย์ขึ้น เราจะขอคุณพระอาทิตย์ (ท่าไหว้พระอาทิตย์) และเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออก (ท่าต้นไม้ เก้าอี้ กงล้อ เต่า หงส์ จระเข้ งูใหญ่ ธนู ปลาดาว  ท่านั่ง ท่าปลาดาว ท่ายืนด้วยไหล ท่าคันไถ)
-    นักเรียนนอนปลาดาว พักผ่านร่างกาย 2-3 นาที
-          ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
- วางแผนและออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านการเป่าสี ได้อย่างประณีตสวยงาม
- มีจินตนาการทีสร้างสรรค์
- มีสติ,อยู่กับตัวเอง

เป่าสี
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนร้องเพลงและทำท่าทาง กรรไกร ไข่ ผ้าไหม (แบบมีเสียงและไม่มีเสียง)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแสดงภาพให้นักเรียนสังเกตจากสีน้ำ พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เห็นอะไร นักเรียนคิดว่าภาพนี้วาดมาจากอะไร
-   ครูแนะนำอุปกรณ์ สีน้ำหลอดกากาแฟ กระดาษแผ่นใหญ่ โดยอุปกรณ์ครูจะตั้งไว้ที่กลางวงกลม
-   ครูอธิบายกิจกรรม และสร้างข้อตกลง (นักเรียนจะเป่าสี โดยใช้หลอดคนละ 1 อัน และเป่าจนกว่าสีจะไม่เคลื่อนที่ คนที่ยังไม่ได้เป่าจะส่งกำลังใจให้เพื่อน)
- นักเรียนตั้งชื่อภาพที่ช่วยกันเป่าสี ทำไมจึงตั้งชื่อนั้น 
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-   สีน้ำ
-   หลอดกากาแฟ
-   กระดาษแผ่นใหญ่
ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่
เล่าเรื่องจากประสบการณ์ (ถนนกับสุนัข)
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูนำนักเรียนแตะสัมผัส โดยครูเป็นผู้นำ และนักเรียนทำตาม (แตะ หัว ตา หู ไหล แขน ทำมือรูปสี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าเรื่องราว “สุนัขเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์ ครูเคยเลี้ยงไว้ สุนัขของครูมีนิสัย .........บ้านครูติดกับถนน วันหนึ่งถูกรถชน ครูเสียใจมาก......ให้นักเรียนฟัง
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่า คนที่ขับรถชนสนัข ทำไมเค้าถึงขับรถชน และไม่ลงมาดูสุนัขบ้างเลย”
-   นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองจนครบทุกคน
-   ครูส่งแจกันดอกไม้ ให้นักเรียนส่งคำอธิษฐานให้สุนัขที่ถูกรถชน)
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณคำอธิษฐานและ ความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน 
แจกันดอกไม้

ภาพกิจกรรม
วันจันทร์
ขั้นนำ
 
ขั้นกิจกรรม
 

 

 


 


 ขั้นจบ
 วันอังคาร
ขั้นนำ


วันพุธ
ขั้นนำ

วันพฤหัสบดี
ขั้นนำ

วันศุกร์
ขั้นนำ


                    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น