Week7

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
7-11 ธ.ค.
58
จันทร์
-   กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น บล็อกไม้เหมือนกับอะไรบ้าง เราใช้ทำอะไรได้บ้าง
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ถอดบล็อกไม้
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  (กอหญ้ากับกระต่าย, ซาระเปากับกระดษ)
ขั้นกิจกรรม :
-   ครูเล่าเรื่อง “ต้นไม้บนภูเขา” ให้นักเรียนฟัง พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
“นักเรียนคิดว่าต้นไม้ใช้เวลานานเท่าไรถึงจะโตเท่าพวกเรา?”
“นักเรียนคิดว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าต้นไม้อายุเท่าไรแล้วบ้าง?”
-   ครูให้นักเรียน 1 คนวางบล็อกไม้ไว้กลางวงกลม และเชิญนักเรียนถอดบล็อกไม้คนละแท่งจนครบวง หรือจนกว่าจะพังลงมา
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เราตั้งบล็อกไม้ขึ้นไปได้สูงกี่ชั้น/ทำไมบล็อกไม้ของเราจึงตั้งได้สูงหรือไม่สูง?”
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
บล็อกไม้

อังคาร
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยงทุกสรรค์สิ่งรวมถึงตัวเรา
- เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ตัวเลขสัมพันธ์
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym  ( กำกับแบ, ขนมจีบกับถาดรูปตัวแอล)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำเมล็ดยางที่อยู่ในตะกร้ามาให้นักเรียนสังเกต พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้างและจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าเมล็ดที่อยู่ตะกร้ามีจำนวนเท่าไร?
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูแจกเมล็ดยางให้นักเรียนคนละหนึ่งกำมือ วางไว้ด้านหน้าจนครบทั้งวงกลม และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม                                 
- ครูให้นักเรียนนำเมล็ดมาเรียงกันเป็นรูปตัวเลขและวางจำนวนเมล็ดยางให้เท่ากับตัวเลขที่นักเรียนคิดว่าชอบหรือสัมพันธ์กับตัวเองมากที่สุดตั้งแต่ 0-10
- ครูกระตุ้นคำถามชวนคิด “นักเรียนคิดอย่างไร/เพราะเหตุใดถึงชอบเลขจำนวนนี้?
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งเมล็ดลูกยางใส่ตะกร้า ขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม           
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ลูกยาง
พุธ
- กำกับสติผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
- สมาธิ
-  ผ่อนคลาย
โยคะ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียน ขอบคุณร่างกายของเราโดยการนวดสัมผัส ส่วนแขน ขา ทั้งสองข้าง
ขั้นกิจกรรม:
-    ครูพูดเชื่อมโยงกับกิจกรรม ในเช้าทุวันฤดูหนาวเพราะอาทิตย์ทอแสงช้ากว่าทุกฤดู แต่เราก็ดีใจที่พระอาทิตย์ขึ้น เราจะขอคุณพระอาทิตย์ (ท่าไหว้พระอาทิตย์) และเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออก (ท่าต้นไม้ เก้าอี้ กงล้อ เต่า หงส์ จระเข้ งูใหญ่ ธนู ปลาดาว  ท่านั่ง ท่าปลาดาว ท่ายืนด้วยไหล ท่าคันไถ)
-    นักเรียนนอนปลาดาว พักผ่านร่างกาย 2-3 นาที
-          ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
พฤหัสบดี
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นและทุกสรรพสิ่ง
- ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
- มีจินตนาการทีสร้างสรรค์ลวดลายของลูกปัดขณะร้อย
- มีสติ,อยู่กับตัวเอง

ร้อยลูกปัด
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูและนักเรียนแตะสัมผัสร่างกาย 10 จุด (เช่น หัว  หู ไหล แขน ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูให้นักเรียนสังเกตลูกปัดสีต่างๆ พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าลูกปัดสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง และทำอะไรไม่ได้บ้าง กระดาษ?”
- ครูแนะนำอุปกรณ์เพิ่มเติม (เส้นเอ็น) พร้อมอธิบายกิจกรรม นักเรียนร้อยลูกปัดสีต่าง ครูถุงอุปกรณ์คนละ 1 .ใบ ขณะรับ-ส่ง เราไว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อมจนครบวงกลม
- นักเรียนลงมือร้อยลงปัด
- นักเรียนแสดงผลงานให้เพื่อนๆ ชื่นชม และเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมผลงานและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เส้นเอ็น
- ลูกปัด
ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่
นิทาน
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- ครูนำนักเรียนแตะสัมผัส โดยครูเป็นผู้นำ และนักเรียนทำตาม (แตะ หัว ตา หู ไหล แขน ทำมือรูปสี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ)
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง (นิทานนานาชาติ) ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนผลไม้ในเรื่องคืออะไร?” ครูอ่านนิทานต่อ
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนเป็นชายในเรื่องจะแอบไปเอาของคนอื่นหรือไม่อย่างไร เพราะเหตุใด?”
-   นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากให้ตอนจบเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด?”
-  ครูอ่านตอบจบของนิทานให้นักเรียนฟัง
ขั้นจบ:
-   ครู Empower โดยการชื่นชมขอบคุณคำอธิษฐานและ ความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
หนังสือนิทาน

ภาพกิจกรรม


วันจัทร์
หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ


วันอังคาร
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


 ขั้นสรุปวันพุธ
กิจกรรมโยคะ

วันพฤหัสบดี
หยุดวันรัฐธรรมนูญ


วันศุกร์
ขั้นเตรียม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น